Business Model Canvas

162

Business Model Canvas jest szablonem budowania modelu biznesowego. Jego autor Alexander Osterwalder wskazuje, że ma być prosty i praktyczny oraz możliwy do wdrożenia.

Graficzny wykres złożony jest z 9 bloków. Każdy z nich opisuje pozycję firmy, jej zasoby finansowe, wartość czy infrastrukturę. Dzięki temu modelowi, możemy zniwelować problemy, lub naprawić poszczególne elementy, które utrudniają rozwój organizacji. Jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania  i daje nam niesamowite wsparcie  w projektowaniu modelu biznesowego. 

Z czego złożony jest Business Model Canvas?

Model biznesowy jest złożony z kilku, dokładnie 9 elementów, które oddziałują na siebie. Są to:

  • Docelowe grupy klientów- grupy ludzi lub organizacje, gdzie kierujemy nasz produkt. Odpowiadamy na pytania takie jak: kim jest nasz klient, jakie i czyje problemy rozwiązuje nasz produkt, dla kogo tworzymy wartość
  • Unikalna propozycja wartości- value proposition, czyli zestaw argumentów, dzięki którym klient wybiera nasz produkt. Musimy pamiętać, że projektując propozycję wartości zawsze patrzymy z perspektywy klienta. Kluczowe pytania w tym elemencie to: Jakie potrzeby klientów spełniamy? Co dajemy klientom? Jakie pakiety usług czy produktów możemy zaoferować poszczególnym klientom ?
  • Kanały sprzedaży- Jest to następny krok budowania modelu Canvas. Polega na pokazaniu i zweryfikowaniu dróg dotarcia do klienta. Odpowiadamy na pytania: Gdzie znajdziemy naszych klientów? Z jakich mediów korzystają? Z których kanałów skorzystamy, żeby się skomunikować?
  • Relacje z klientami- opisujemy interakcje jakie nawiążemy z klientem podczas pokazywania naszej oferty. Są to wszystkie formy kontaktu, takie jak telefon, mail, spotkanie osobiste czy chat online. Pytania, które możemy sobie zadać na tym etapie to: Jakiej relacji oczekuje klient? Jaka forma kontaktu zwiększy sprzedaż?
  • Źródła przychodów- identyfikacja źródeł przychodów bezpośrednich i pośrednich, czyli jak zarabiamy i które przychody dają nam największe zyski. Ważne pytania na tym etapie: Które usługi będą płatne, a które darmowe? Za co klienci będą chcieli zapłacić? Ile wniosą pojedyncze źródła przychodów do całości naszych zysków?
  • Zasoby niezbędne do prowadzenia biznesu- zbiór elementów bez których nie wystartujemy. Zaczynając od inwestycji, czy zasobów finansowych, dalej sprzęt, technologie, ludzie. 
  • Główne działania/procesy- czynności, dzięki którym możemy zaoferować dany produkt czy usługę. Pytanie na tym etapie, na które musimy odpowiedzieć to: co jest niezbędne, żeby nasza propozycja wartości, sprzedaż, obsługa klienta, źródła przychodów wspierały nasz biznes?
  • Kluczowi partnerzy- na tym etapie odpowiadamy o współpracy z podwykonawcami, inwestorami czy innymi grupami wpływu. To ważni partnerzy, z którymi współpraca jest niezbędna do funkcjonowania firmy. 
  • Struktura kosztów- wydatki i inwestycje związanie z wdrożeniem modelu biznesowego.

Wiele się mówi o tym, aby upraszczać wszelkie modele biznesowe. Model biznesowy Canvas, może być odpowiedzą na to. Jest dobrym sposobem na pokazanie końcowej strategii, w skróconej formie. Nie zastąpi jednak przeprowadzenia pełnego procesu.

5/5 - (1)