Marketing – czym dokładnie jest i jak działa?

545
Marketing Strategy Connting Digital Devices Concept

Słowo marketing jest znane prawie każdemu. Mimo swojej popularności nie każdy jest w stanie podać jego definicję, a nawet porozmawiać na jego temat. Wiele osób mylnie pojmuje marketing jako sprzedaż, reklamę i promocje którymi bombardują nas producenci w celu sprzedania swojego produktu. Marketing jest bardzo szerokim zagadnieniem który rok w rok jest wykładany na uczelniach ekonomicznych, a zespoły marketingowe każdego dnia pracują nad nowymi strategiami dla swoich firm. Aby rozwiać wątpliwości czym tak naprawdę jest marketing, piszemy dla was ten artykuł. Mamy nadzieję, że dostarczy wam sporo nowej i wartościowej wiedzy, zapraszamy do lektury!

Czym jest marketing?

Marketing to proces społeczny w którym zarówno grupy jak i jednostki otrzymują, czego potrzebują. Dzieje się tak poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę towarów i usług z innymi jednostkami i grupami. Jedna z najkrótszych, a zarazem najbardziej zrozumiałych definicji marketingu brzmi “zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobry marketing prowadzony przez specjalistów zatrudnianych przez różnego rodzaju firmy to nie tylko triki i działania doraźne, ale przemyślane strategie które przekładają się na odpowiednie taktyki. Często wymaga to odpowiednich badań, analizy docelowych odbiorców i rynku, oraz ogromnej wiedzy na temat marketingu.

Trzy filary marketingu

Przyjęło się, że marketing posiada trzy podstawowe zasady. Są nimi:

  • orientacja na nabywcę,
  • integracja działań marketingowych, 
  • zyskowność.

Najważniejsza zasada to orientacja na nabywcę. Realizacja tej zasady polega na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców. Odbywa się to przez segmentację i profilowanie które pozwala na dokładniejszą charakterystykę nabywców. Dzięki temu możemy skupić się na wyborze tych którzy będa naszym docelowym targetem przy kierowaniu oferty marketingowej. 

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to nic innego jak sposób dzięki któremu dana firma planuje osiągnąć i zrealizować swoje cele marketingowe. Podstawą budowania strategii jest planowanie marketingowe, które powinno być ściśle powiązane z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie. Właśnie od opracowania strategii, wykorzystanych narzędzi, kreacji, dopasowania do grupy docelowej i wyboru kanałów budujących relację z odbiorcami zależy jakość oraz skuteczność naszej strategii marketingowej. 

5/5 - (3)